This control simply opens a Bootstrap modal. This is great for placing Help links, for making legends that don't consume screen space, or even contact and feedback forms.

For more information, see check out the repo.

Fjellsportfestivalen tilbyr dette sanntidskartet for Laussnøekspressen.

Kart-markørar

Trykk på ein kart-markør for å få opp enten haldeplass-namnet eller meir info om bussen.

Sjå din posisjon
Trykk på knappen oppe til venstre med ikonet .

Oppdateringsfrekvens
Buss-markørane vert oppdatert kvart 5. sekund. Ein buss-markør vert halvvegs gjennomsiktig dersom posisisjonen er meir enn 15 sekund gammal. Dersom buss-posisjonen er meir enn 1 minutt gammal, blir markøren grå.

Når køyrer bussane?
Første buss går frå Selseng ca. kl. 11, og siste avgang derifrå er ca. 15:30. Bussane køyrer frå torsdag 23. til og med søndag 26. februar under Fjellsportfestivalen 2023.

Kor mange bussar køyrer?
Det er 2 bussar på torsdag, 3 bussar fredag og laurdag, og 2 bussar søndag. Vi oppdaterer her dersom vi veit meir.

Prisar
Det er gratis å ta Laussnøekspressen for alle med festivalpass.

Utan festivalpass:
- enkeltbillett 100,-
- dagskort 150,-

Spørsmål og tilbakemeldingar
Send e-post til Livar@kodeverkstad.no eller SMS til 93 40 29 82.

Om kartet
Tenesta er laga av Bergheim Kodeverkstad AS. Buss-posisjonane får vi ved å plassere mobiltelefonar ut i bussane. Desse sender kontinuerleg sin posisjon til ein webserver, og nettlesaren din hentar nyaste posisjonar frå webserveren med eit par sekunds mellomrom.

Takk til
Busselskapet, Tide, som har plassert ut mobiltelefonar i sine bussar.