This control simply opens a Bootstrap modal. This is great for placing Help links, for making legends that don't consume screen space, or even contact and feedback forms.

For more information, see check out the repo.

Fjellsportfestivalen tilbyr dette sanntidskartet for Laussnøekspressen.

Sanntidskartet er pr. februar 2020 ikkje i drift utanom Fjellsportfestivalen.

Kart-markørar

Trykk på ein kart-markør for å få opp enten haldeplass-namnet eller meir info om bussen.

Sjå din posisjon
Trykk på knappen oppe til venstre med ikonet .

Oppdateringsfrekvens
Buss-markørane vert oppdatert kvart 5. sekund. Ein buss-markør vert halvvegs gjennomsiktig dersom posisisjonen er meir enn 15 sekund gammal. Dersom buss-posisjonen er meir enn 1 minutt gammal, blir markøren grå.

Prisar
Det er gratis å ta Laussnøekspressen for alle med festivalpass.

Utan festivalpass:
- enkeltbillett 70,-
- dagskort 100,-

Spørsmål og tilbakemeldingar
Send e-post til Livar.Bergheim@gmail.com eller SMS til 93 40 29 82.

Om kartet
Tenesta er laga av Livar Bergheim. Buss-posisjonane får vi ved å plassere mobiltelefonar ut i bussane. Desse sender kontinuerleg sin posisjon til ein webserver, og nettlesaren din hentar nyaste posisjonar frå webserveren med eit par sekunds mellomrom.

Takk til
Digitaliseringsdirektoretet (Digdir) som har lånt ut mobiltelefonar.

Busselskapet, Tide, som har plassert ut mobiltelefonar i sine bussar.